Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen het wettelijke kader dat inzicht geeft in de verplichtingen en wederzijdse rechten van een gebruiker bij het gebruik van de site.

We hebben het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer we deze voorwaarden wijzigen, sturen we onze geregistreerde gebruikers een e-mail om hen op de hoogte te stellen van deze update.

Deze website heeft het recht om verliezen terug te vorderen van gebruikers die frauduleus gebruik maken van dit platform. De website behoudt zich ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers die de site gebruiken in strijd met deze voorwaarden.

DOOR ENIG ASPECT VAN DEZE SITE TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN IN HUN GEHEEL HEBT BEGREPEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORBEHOUDEN EN PARTIJ TE WORDEN BIJ DE DICTATEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN ENIG ASPECT VAN DEZE SERVICE.

Je erkent dat het belangrijk is dat alle informatie die je op een bepaald moment over jezelf verstrekt waarheidsgetrouw is, zonder discrepanties. Je stemt er verder mee in dat je locatie te allen tijde correct blijft en dat je geen software gebruikt om je locatie te wijzigen, waardoor gegevens naar een foute regio of jurisdictie worden verzonden.

Deze dienst mag niet worden gebruikt in een rechtsgebied waar online gokken en aanverwante advertenties voor personen als illegaal worden beschouwd.

 

1. Definities

  • Website betekent https://sportweddenschappen.tv/ en andere gelokaliseerde versies vertaald in andere talen, op of buiten https://sportweddenschappen.tv/ subdomeinen of afzonderlijke domeinen.
  • De meervoudige voornaamwoorden (Wij, Ons of Onze) die u ongetwijfeld tegenkomt wanneer u deze voorwaarden doorleest, verwijzen naar de beheerder van de website.
  • Gebruiker betekent de persoon die toegang heeft tot de website. We classificeren deze personen ook met voornaamwoorden zoals Uw of U.

Gegevens verwijst naar alle gegevens die de gebruiker op de website invult.

Cookie is een korte bestandstekst die door de website of een derde partij op uw computer wordt geplaatst wanneer u deze website bezoekt.

Gegevensbeschermingswetgeving verwijst naar regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens, met inbegrip van de GDPR of de Richtlijn 95/46/EG, en eventuele nationale wetgeving.

GDPR staat in deze context voor General Data Protection Regulation 2016/679 (EU).

  • Het concept van door gebruikers gegenereerde inhoud verwijst naar alle gegevens, waaronder schrijfsels, foto's, video's of elke andere inhoudsvorm die door een Gebruiker wordt geplaatst.

 

2. Algemene voorwaarden

2.1. Deze website dient voornamelijk als informatiebron voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in het bezoeken van sportsbooks & casino's en biedt geen online gokdiensten aan. De hier verstrekte informatie mag op geen enkel moment worden beschouwd als juridisch advies.

2.2. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op dit platform accuraat is. Echter, als gevolg van voortdurende veranderingen in de iGaming scene, kunnen wij de authenticiteit of juistheid van deze gegevens op geen enkel moment garanderen. Wij delen geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt door afhankelijkheid van de informatie gevonden op deze website.

2.3. Links van derden die leiden naar andere websites zijn opgenomen op deze website. De website heeft op geen enkele wijze invloed op de inhoud van deze sites en draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de bijgevoegde informatie. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden van deze sites te lezen voordat u aan een gokactiviteit begint.

2.4. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker automatisch in met de voorwaarden en het privacybeleid en bevestigt hij dat hij de inherente bepalingen begrijpt.

2.5. We willen spelers die gegevens uitwisselen op de website ervan op de hoogte stellen dat ze, door de details van het Privacybeschermingsbeleid te bevestigen, er ook mee instemmen dat hun gegevens worden gebruikt op een manier die correct wordt geacht voor de goede werking van de site. Voor meer informatie over wat verkrijgbaar is, zie de voorbehouden in Sectie 5.

2.6. Door deze website te bezoeken, stemt de gebruiker ermee in dat hij ten minste 18 jaar oud is of de wettelijke leeftijd voor gokken die in zijn rechtsgebied van toepassing is. Iedereen jonger dan 18 jaar of de wettelijke leeftijd voor gokken in hun jurisdictie is de toegang tot de website verboden. Het is de plicht van de gebruiker om de legaliteit van online gokken en andere gerelateerde vereisten vast te stellen.

2.7. In sommige gevallen moeten we de inhoud beperken voor gebruikers die de site vanuit andere rechtsgebieden bezoeken, om te voldoen aan de lokale regelgeving.

2.8. Wanneer een gebruiker heeft verklaard dat de informatie die hij/zij op de website heeft verstrekt discrepanties en fouten kan bevatten, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@media24.world. Het is ons doel om te voldoen aan de normen die worden gesteld in de landen die onze gebruikersklanten vormen.

2.9. Als een deel van de voorwaarden niet overeenkomt met de lokale wetgeving in het land van een gebruiker, blijven andere delen van de voorwaarden nog steeds geldig.

2.10. Sportweddenschappen.tv logo's, teksten en handelsmerken die op elk moment op de website beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. De logo's en handelsmerken van sportbooks of casino's die beschikbaar zijn, zijn onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de exploiterende entiteit van deze platforms. We publiceren deze logo's alleen op de website voor referentiedoeleinden. Het kopiëren van inhoud is alleen toegestaan wanneer er een corresponderende HTML-tag is of wanneer wij dit goedkeuren. Inhoud kan op Wikipedia worden geplaatst zonder dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

2.11. De website kan worden vertaald met behulp van de vertaalservice van Google. Google aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertalingen, impliciet of onjuist.

 

3. Forum en door gebruikers gegenereerde inhoud

3.1. De voorwaarden die in dit gedeelte worden weergegeven, zijn van toepassing op alle inhoud die door de gebruiker wordt gegenereerd. Inhoud omvat en is niet beperkt tot links, afbeeldingen, opmerkingen, reacties en beoordelingen.

3.2. Gebruikers verlenen ons de exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije rechten en licentie voor het reproduceren, publiceren, weergeven of commercieel exploiteren van door gebruikers gegenereerde gegevens die aan de website zijn gekoppeld.

3.3. Gebruikers bevestigen dat ze geen door gebruikers gegenereerde inhoud zullen plaatsen die onjuist, hatelijk, misleidend, beledigend, denigrerend, godslasterlijk, discriminerend, seksueel georiënteerd of auteursrechtelijk beschermd is zonder toestemming van de eigenaar. Gebruikers mogen ook nooit berichten plaatsen die de regels en voorschriften overtreden die bindend zijn voor entiteiten van derden en andere wetten.

3.4. Door gebruikers gegenereerde inhoud vertegenwoordigt de meningen en denkprocessen van gebruikers. Deze berichten weerspiegelen op geen enkele manier onze kijk op dingen. De websitebeheerder controleert deze berichten niet en als ze inbreuk maken op rechten, nemen we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke berichten. De gebruiker is aansprakelijk voor alle berichten die op de website worden geplaatst.

3.5. Derden mogen geen door gebruikers gegenereerde inhoud plaatsen. In dezelfde geest mogen gebruikers geen inhoud van derden plaatsen zonder goedkeuring.

3.6. Misbruik door een gebruiker, zoals het keer op keer plaatsen van hetzelfde bericht, flooding, spamming, het adverteren van piramidespelen, het plaatsen van promoties of marketingbonussen en -premies, is ten strengste verboden.

3.7. Wij hebben het recht om elke vorm van promotionele informatie verbonden aan het gokken entiteiten met onze enige discretie te verwijderen.

3.8. We hebben het voorbehouden recht om berichten die niet voldoen aan deze voorwaarden te bewerken of volledig te verwijderen wanneer wij dat nodig achten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

3.9. Het ligt binnen ons recht om de gegevens van een gebruiker vrij te geven aan de relevante regelgevende instanties wanneer er een juridische procedure wordt gestart als gevolg van de activiteit van de gebruiker, op elk moment, op de website.

3.10. Opdat een gebruiker een sportwedkantoor of online casino zou kunnen vertegenwoordigen, moet hij een account aanvragen dat zijn affiliatie met die operator bevestigt door een verzoek te sturen naar likme@likme.tv. Daarnaast moeten deze vertegenwoordigers zich houden aan de regels die we speciaal hebben opgesteld.

 

4. Geschillenbeslechting

4.1. De Website biedt een vlotte vaarervaring. Door omstandigheden buiten onze controle bestaat echter de kans dat je problemen ondervindt tijdens het gebruik.

4.2. Door een klacht in te dienen op de website, moet de gebruiker ons de details geven die verbonden zijn aan de gokrekening van de gebruiker als het probleem afkomstig is van een gokoperator. Deze gegevens zijn van vitaal belang omdat ze ons helpen de nodige controles uit te voeren en een eerlijke oplossing te vinden voor alle betrokken partijen.

4.3. We accepteren niet alle klachten. Als de klacht van een gebruiker frivool is en geen basis heeft, hebben ze effectief de geldende regels van de online gokaanbieder zelf overtreden. Dit voorbehoud komt ook naar voren als het probleem van de gebruiker gegrond is, maar de gebruiker besluit niet mee te werken aan het oplossingsproces.

 

5. Privacybeleid

Het Privacybeleid van deze site is van toepassing op alle gebruikers van de website, naast de eigenaar en exploitant van de website. Omdat we de privacy van gegevens serieus nemen, hebben we dit onderdeel samengesteld om gebruikers inzicht te geven in hoe hun gegevens op de website worden verzameld en gebruikt.

5.1. Reikwijdte van privacybeschermingsbeleid

Dit beleid plaatst alleen onze acties en de acties van gebruikers op de website in de juiste context. Het is belangrijk om op te merken dat dit voorbehoud zich niet uitstrekt tot de sites van derden waartoe je toegang hebt als je de website bezoekt. Dit geldt natuurlijk ook voor links naar andere sportsbooks of casino's.

Om de privacywetgeving in beeld te brengen: wij zijn de "Gegevensbeheerder" van de Website. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gebruikersgegevens en hoe deze worden verwerkt.

5.2. Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen gegevens van gebruikers van de website in overeenstemming met de voorwaarden in dit privacybeleid. We verzamelen bijvoorbeeld contactgegevens zoals e-mailgegevens en IP-adres, variatie van webbrowser en besturingssysteem.

5.3. Hoe gegevens worden verzameld

5.3.1. Gegevens die gebruikers aan ons verstrekken

We verzamelen gegevens van gebruikers in verschillende settings, waaronder:

  • Wanneer gebruikers e-mails gebruiken om communicatie met ons te bevorderen.

Wanneer gebruikers suggesties doen over hoe we onze diensten beter kunnen maken; deze suggesties zijn niet verplicht maar vrijwillig.

5.3.2. Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u de website gebruikt, worden sommige gegevens automatisch verzameld. Deze omvatten:

Wanneer u de website bezoekt, worden gegevens zoals uw IP-adres, het aantal keren dat u de website bezoekt en uw interacties binnen de website automatisch verzameld. Deze gegevens worden verzameld om ruimte te bieden voor toekomstige updates.

We verzamelen webbrowsergegevens in overeenstemming met de cookie-instellingen die aan uw browser zijn gekoppeld. Meer informatie over dit aspect vindt u in Paragraaf 5.10.

5.4. Ons gebruik van uw gegevens

Alle bovenstaande gegevens die wij van u nodig hebben, worden gebruikt om onze gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden wanneer zij de website op een bepaald moment gebruiken.

We kunnen uw gegevens op elk gewenst moment gebruiken als dit perfect past bij onze legitieme doelen en aspiraties. Zie meer informatie hierover in paragraaf 5.7.

Als bedrijf zullen we je gegevens nooit delen, verhuren of verkopen aan derden zonder jouw toestemming.

5.5. Beveiliging van gegevens

Je gegevens worden veilig bewaard met speciale maatregelen. We slaan uw gegevens bijvoorbeeld op dataservers op. De enige persoon die toegang heeft tot deze servers is de websitebeheerder.

Deze maatregelen zijn er ook om datalekken te voorkomen. Als u vermoedt dat er met uw persoonlijke gegevens is geknoeid, stuur ons dan een e-mail op likme@likme.tv.

5.6. Bewaren van gegevens

Tenzij de wet geen ruimte biedt voor een uitgebreidere bewaartermijn, bewaren wij uw gegevens onder ons beheer op onze dataservers. Je kunt echter verzoeken om je gegevens van onze servers te wissen, en we zullen dat onmiddellijk doen.

5.7. Uw rechten op de site

In overeenstemming met uw gegevens hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang: Je kunt op elk moment verzoeken om je gegevens te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

Recht op correctie: Als er een discrepantie is in uw gegevens, behoudt u het recht om deze te laten aanpassen aan uw voorkeuren.

Recht op verwijdering: Je hebt het recht om de volledige verwijdering van je gegevens van een van onze dataservers aan te vragen.

Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken: Je kunt ons ook blokkeren of het proces waarmee we toegang krijgen tot je gegevens beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te kopiëren of over te dragen.

Recht op bezwaar: Het is aan jou om bezwaar te maken tegen de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt door de website.

5.8. Linken naar verschillende websites

Op de website kom je verschillende links tegen die leiden naar de inhoud van andere websites. Hoewel we deze links vluchtig bekijken, zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud die op deze websites staat. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de inhoud van andere platforms. Voordat u informatie op andere sites raadpleegt, moet u de voorbehouden van hun Privacybeleid doornemen.

5.9. Veranderingen in bedrijfseigendom of controle

Op een gegeven moment kunnen we besluiten om ons bedrijf uit te breiden of over te dragen aan andere eigenaren. Als dit gebeurt, worden gebruikersgegevens overgedragen aan de nieuwe exploitant. De exploitant zal, met inachtneming van de voorbehouden onder dit Privacybeleid, gegevens gebruiken zoals deze oorspronkelijk bedoeld waren toen ze onder onze verantwoordelijkheid vielen.

5.10. Cookies

De website kan cookies op uw computer aanmaken en gebruiken. Deze cookies zijn een integraal onderdeel van het verbeteren van de functionaliteiten van onze site en we hebben ervoor gezorgd dat deze cookies geen invloed hebben op je privacy.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in je standaard webbrowser. Hoewel cookies integraal deel uitmaken van een webbrowser, is er meestal een instelling om deze te wijzigen.

Gebruikers kunnen cookies verwijderen wanneer ze dat willen. Dit kan echter leiden tot verlies van gegevens die zorgen voor snelle laadtijden op de website.

5.11. Algemeen

U mag uw rechten uit dit Privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten echter overdragen op een manier die geen nadelige gevolgen heeft voor uw rechten.

Als een juridische instantie of convergentie een deel van dit Privacybeleid als nietig beschouwt, zal dit worden verwijderd. Hierbij zullen de andere delen van het Privacybeleid niet worden beïnvloed, aangezien alleen de onleesbare segmenten worden verwijderd.

 

6. Laatste voorbehouden

6.1. In een scenario waar er een discrepantie is tussen het Engels en andere vertaalde talen, is het belangrijk op te merken dat het Engels zal heersen.

6.2. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, waarbij onze discretie een rol speelt.